SECURA NOVA Sp. z o.o.
ul. Marcepanowa 42

02-962 Warszawa
tel. 602 48 24 61

e-mail: secura@securanova.com.pl

Nebulizator Mefar 2000 z maską Nebula

Zapytaj o produkt

Nebulizator Mefar 2000 z maską Nebula

Nebulizator Mefar 2000 z maska Nebula

Producent: MEFAR s.p.a., Włochy
Cena: 80.00 zł
 

Nebulizator Mefar 2000 z maska Nebula moe byc uywany do

leczenia astmy oskrzelowej, przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozedmy

płuc, zwłóknienia pecherzykowatego i innych schorzen dróg

oddechowych. Jest uywane do podawania leków w formie aerozolu.

Badania kliniczne pokazały, e skutecznosc nebulizatora okresla jego

zdolnosc do wytwarzania aerozolu o czasteczkach w wielkosci 1-5μm i

ilosc tego aerozolu docierajaca do pecherzyków płucnych.

 

1. STOSOWANIE

Nebulizator Mefar 2000 z maska Nebula został zaprojektowany do

podawania leków w postaci aerozolu.

Stosowanie wymaga przepisania przez lekarza odpowiedniego leku oraz

wielkosci dawek i czasu leczenia.

Zgodnie z dyrektywa 93/42 EEC (ustanowiona we Włoszech dekretem

46/97), nebulizator Mefar 2000 z maska Perfecta został sklasyfikowany

jako urzadzenie klasy IIa, co oznacza, e posiada znak CE.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cisnienie min. 1,5 bar (150kPa)

Cisnienie max. 3 bar (300kPa)

Przepływ powietrza przy min. cisnieniu 7 l/min

Przepływ powietrza przy max. cisnieniu 15 l/min

Wchłanialnosc leku przy min. cisnieniu 0,20 ml/min (*)

Wchłanialnosc leku przy max. cisnieniu 0,45 ml/min (*)

MMAD przy min. cisnieniu 2,5 μm (**)

MMAD przy max. cisnieniu 1,9 μm(**)

Pojemnosc max. 8 ml

(*) Wartosci podane dla roztworu fizjologicznego (0,9% NaCl).

(**) 50% czasteczek aerozolu jest mniejszych ni MMAD (Mass

Median Aerodynamic Diameter). Oznacza to, e nebulizator produkuje

bardzo małe czasteczki co znacznie zwieksza skutecznosc leczenia.

Przedstawione wartosci MMAD, otrzymane przy uyciu API

AEROSIZER MACH 2, odnosza sie do leków o cechach zblionych do

roztworu fizjologicznego (0,9% NaCl).

Na osi y oznaczono procentowa ilosc czasteczek roztworu o wielkosci

mniejszej ni odpowiadajaca wartosc na osi x wyraona w μm.

4. WARUNKI EKSPLOATACJI

Przepływ powietrza, wchłanialnosc leku oraz wartosci MMAD

przedstawione powyej sa osiagalne podczas ciagłego zabiegu w

nastepujacych warunkach otoczenia:

- temperatura 10 – 40 °C

- wilgotnosc 30 -75 %

- cisnienie atmosferyczne 700-1060 hPa

5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Własciwosci nebulizatora wraz z maska Nebula nie zmienia sie jesli po

pierwszym uyciu bedzie on przechowywany w nastepujacych

warunkach:

- temperatura -25 – 50 °C

- wilgotnosc 30 -95 %

- cisnienie atmosferyczne 700-1060 hPa

Secura Nova

SECURA NOVA Sp. z o.o.
ul. Marcepanowa 42

02-962 Warszawa
tel. 602 48 24 61

e-mail: secura@securanova.com.pl

Secura Nova / design by VENTI