Dawkowanie leków w nebulizacji

05.11.2015
Dawkowanie leków
Do chwili obecnej dobór dawek opiera się na obowiązującym powszechnie paradygmacie, w myśl którego bezwzględnym wyznacznikiem poprawności i słuszności działań jest zgodność z dawkami zdefiniowanymi w zaleceniach ekspertów z GINA na czele. To dążenie do zachowania zasady opisanej wyżej „prawomyślności” oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi „standardami” nie musi jednak oznaczać bezwarunkowego wyrzeczenia się krytycznego osądu rzeczywistości. Nieuchronną konsekwencją stosowania przeliczeń dawek w każdej konkretnej, praktycznie niepowtarzalnej sytuacji klinicznej (pacjent – stopień ciężkości choroby – stosowany lek – stosowany sprzęt) jest spostrzeżenie, że po pierwsze realistyczna, skalkulowana dawka emitowana, dostarczona lub zdeponowana – niemal nigdy nie odpowiada dawce nominalnej wskazanej dla tejże sytuacji w tabeli GINA. Po drugie, nawet w przypadku identycznego układu: pacjent – stopień ciężkości choroby – stosowany lek, typ i parametry stosowanego sprzętu drastycznie dywersyfikują ostateczne efekty mierzone wartością dawek. Pełne rozwinięcie teorii dawkowania leków dostępne jest w serwisie aerozoloterapia.pl , do którego prowadzą załączone w tekście odnośniki. więcej »
Jeżeli chciałbyś zamieścić na tej stronie artykuł, komentarz lub wyrazić swoją opinię na temat związany z alergicznymi nieżytami nosa i astmą oskrzelową, możesz to zgłosić wypełniając formularz.


Secura Nova

Secura Nova / design by VENTI

Strona główna / Mapa strony