Kalkulatory nebulizacji

12.10.2015
Kalkulatory dawek online
Kalkulatory dawek on-line (internetowe) pozwalają na orientację co do dawek : nominalnej, emitowanej, dostarczonej i zdeponowanej w kontekście precyzyjnie opisanej sytuacji klinicznej. Do wyboru Użytkownika są dwie wersje kalkulatora działającego "wprost", pozwalające na operowanie grupą leków inhalacyjnych cechujących się dawkowaniem rządu dziesiątek i setek mikrogramów lub grupa leków z dawkami podawanymi najczęściej w miligramach. Problem kalkulacji dawek można postawić również odwrotnie: skoro możliwe jest przeliczenie dawki od abstrakcyjnej, przez konkretnie zastosowaną dawkę nominalną, przez możliwą do wyprodukowania dawkę emitowaną, przez możliwą do przyjęcia przez chorego dawkę dostarczoną aż po docierającą do miejsca przeznaczenia dawkę zdeponowaną, to zapewne możliwe jest wykonanie "kalkulacji odwrotnej" - zadanie to wykonuje trzecia wersja kalkulatora on-line. Strony SecuraNova umożliwiają dostęp do trzech wspomnianych wyżej aplikacji więcej »
09.10.2015
Kalkulator nebulizacji fenoterolem z bromkiem ipratropium (Berodualem)
Leczenie stanów zapalnych dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci jest trudną sztuką. Często wykorzystywaną metodą leczenia jest nebulizacja i nie będzie przesadną teza, że w przypadku stwierdzenia obturacji jednym z najczęściej stosowanych leków jest połączenie fenoterolu z bromkiem ipratropium (Berodual). Wiele osób z grona rodziców, pielęgniarek i niejednokrotnie lekarzy, staje przed trudną decyzją poprawnego doboru dawki leku. Kalkulator "DROPS" ułatwia nie tylko dokonywanie przeliczeń dawek wyrażonych w kroplach (drops) lecz przede wszystkim pozwala na racjonalne oszacowanie dawek zależnych od konkretnego i obiektywnie wysoce skomplikowanego układu kluczowych czynników: stopnia nasilenia duszności, wieku dziecka, czasy trwania inhalacji, stosowanego sprzętu, ilości użytego rozcieńczalnika czy wreszcie szczelności maseczki, by wymienić jedynie najważniejsze z nich. więcej »
09.10.2015
Kalkulator "DROPS" - co?, jak?, dlaczego?
W tym artykule wyjaśniona jest idea kalkulacji dawek leku przyjmowanych w postaci aerozolu i geneza konieczności rozróżnienia dawki abstrakcyjnej (eksperckiej), dawki nominalnej (producenckiej), dawki emitowanej (sprzętowej), dawki dostarczonej (globalnej dla pacjenta) i wreszcie dawki zdeponowanej (dawki, która dotarła w miejsce swojego przeznaczenia). więcej »
08.10.2015
Kalkulator "DROPS" - ćwiczenie z racjonalnej nebulizacji
"Felix, qui potuit rerum cognoscere causas" - szczęsny jest ten, komu dane jest poznać przyczynę rzeczy. Znane są przypadki, gdy leczenie dziecka lub osoby dorosłej nie przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Wiele osób dopatruje się wówczas przyczyn niepowodzenia terapii w cząsteczce leku, braku współpracy pacjenta czy stopniu ciężkości choroby. Jest bowiem oczywiste, że my - osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zabiegu - postępujemy poprawnie a taki sposób myślenia trudno jest nawet nazwać mechanizmem wyparcia, bowiem wypierać można uświadomione poczucie popełnionego błędu a my wszak postępujemy tak jak nas nauczono, tak wreszcie, jak brzmią zapisy charakterystyk produktów leczniczych. Proste ćwiczenie z wykorzystaniem kalkulatora dawkowania Berodualu jest jedną z wielu kropli starających się drążyć "zabetonowane" w świadomości pojęcia związane z nebulizacją, dostarczając jednocześnie argumentów na poparcie tezy o konieczności rozróżnienia dawki abstrakcyjnej (eksperckiej), dawki nominalnej (producenckiej), dawki emitowanej (sprzętowej), dawki dostarczonej (globalnej dla pacjenta) i wreszcie dawki zdeponowanej (dawki, która dotarła w miejsce swojego przeznaczenia). więcej »
07.10.2015
Kalkulator nebulizacji OLCIA
Efekt leczniczy nebulizacji zależny jest w znacznym stopniu od zdeponowanej w drogach oddechowych dawki aerolizowanego leku. Kluczowymi czynnikami pozwalającymi na oszacowanie tych dawek są czas inhalacji (rozumiany jako czas efektywnego poboru aerozolu w fazie wdechowej cyklu oddechowego) oraz objętość produkowanego aerozolu. W celu zminimalizowania strat, aerozol powinien być produkowany wyłącznie wówczas, gdy możliwe jest jego pobieranie, czyli w fazie wdechu. Niestety, większość inhalatorów powszechnie dostępnych na ryku to inhalatory pracy ciągłej, wytwarzające aerozol w trakcie całego cyklu oddechowego pacjenta. Ich stosowanie wyklucza możliwość poprawnego przeprowadzenia prostej kalkulacji dawki w oparciu o wydatek nebulizowanego roztworu. Konieczne jest zastosowanie zmodyfikowanego sposobu obliczeń, który umożliwia rozpatrywanie wydatku płynu w kontekście objętości produkowanego aerozolu. Prezentowany proram pozwala na dokonanie oszacowania dawki dostarczonej i zdeponowanej na podstawie obiektywnych i mierzalnych parametrów łatwych do określenia w praktyce lekarskiej. więcej »
Jeżeli chciałbyś zamieścić na tej stronie artykuł, komentarz lub wyrazić swoją opinię na temat związany z alergicznymi nieżytami nosa i astmą oskrzelową, możesz to zgłosić wypełniając formularz.


Secura Nova

Secura Nova / design by VENTI

Strona główna / Mapa strony