SECURA NOVA Sp. z o.o.
ul. Marcepanowa 42

02-962 Warszawa
tel. 602 48 24 61

e-mail: secura@securanova.com.pl

jesteś tutaj: SklepPikflometry

Pikflometry

Pikflometry to urządzenia służące do pomiaru wskaźnika PEFR, który ilustruje przepływ powietrza w układzie oddechowym. Pomocne zwłaszcza w kontroli astmy, umożliwiają monitoring i ocenę czynności płuc w zależności od warunków w jakich znajduje się pacjent
Secura Nova

Secura Nova / design by VENTI

Strona główna / Mapa strony