SECURA NOVA Sp. z o.o.

ul. Marcepanowa 42,

02-962 Warszawa

tel. + 48 602 48 24 61

  

Pokrywa zbiornika 1000 ml do ssaka M20 i SP30

Zapytaj o produkt

Pokrywa zbiornika 1000 ml do ssaka M20 i SP30

Pokrywa zbiornika 1000 ml do ssaka M20 i SP30

Pokrywa przeznaczona do zbiornika chirurgicznego 1 litrowego.


Cena: 54.00 zł
 

Czyszczenie i dezynfekcja zbiornika

Przed ponownym użyciem zbiornik powinien być wyczyszczony i wysterylizowany zgodnie z poniższymi

instrukcjami:

Rozmontuj zbiornik na podstawowe części takie jak naczynie z podziałką, pokrywa, pływak i uszczelka.

Umyj części ciepłą wodą (temperatura wody nie powinna przekraczać 60C ).

Ostrożnie wytrzyj części używając miękkiej szmatki.

Włóż części do autoklawu i rozpocznij sterylizację o temperaturze 120C i pod ciśnieniem 2 atm. Proces ten

powinien trwać 10 min. Pamiętaj aby naczynie z podziałką było włożone denkiem do góry.

Po sterylizacji części powinny ostygnąć do temperatury pokojowej. Sprawdź czy nic nie zostało uszkodzone.

Złóż zbiornik ponownie zgodnie z instrukcją na odwrocie. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Do mycia nie wolno używać rozpuszczalników, ani środków zdzierających mytą powierzchnię, gdyż spowoduje

to nieodwracalne zniszczenie plastikowych części.

Nie używać produktów łatwopalnych.

W czasie sterylizacji nie wolno niczym obciążać części.

Mechaniczna odporność części jest zagwarantowana do 30 sterylizacji /zgodnie z normą ISO 10079-1.

Przekroczenie tych limitów może prowadzić do zmniejszenia odporności fizyczno-mechanicznej plastiku i

dlatego zalecane jest wymienienie całego zbiornika. Należy sprawdzać urządzenie co 6 miesięcy lub zgodnie z

procedurami szpitala. Pozwoli to na utrzymanie wysokiej efektywności ssaka i zapewni prawidłowe

funkcjonowanie.

 

Brak plików do pobrania.

Secura Nova

Secura Nova / design by VENTI

Strona główna / Mapa strony